LogoAlfr[2023]

ondernemerschap en innovatie in de zorgsector

Alfr

Diensten

 • Strategisch, tactisch en operationeel onderzoek, advies en begeleiding
 • Innoveren en verbeteren van de bedrijfsvoering
 • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen
 • Interimmanagement
 • Ontwikkelen van gepersonaliseerde zorgconcepten
 • Verbeteren van de kwaliteit van zorg
 • Verbeteren van de samenwerking
 • Kostenefficiëntie
raadpleeg

Alfr management

Alfr management is een consultancybureau dat zich specialiseert in het verbeteren van de bedrijfsvoering van organisaties in de zorgsector. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de zorgsector laag te houden. Dit door middel van het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, het implementeren van ondernemerschap in de strategische en tactische besturing van de organisatie, het ontwikkelen van gepersonaliseerde zorgconcepten, en het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partijen in en buiten de zorg.

Meter
WWZorg
raadpleeg

Alfr management

Alfr management richt zich op vraagstukken rondom welzijn, wonen en zorg. Onze missie is om samen met onze klanten vernieuwing en verbetering in deze sectoren te realiseren. Wij geloven dat het mogelijk is om de dienstverlening te optimaliseren en te vernieuwen en kostenbesparing te realiseren. In dit proces staat de cliënt altijd centraal. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de zorgvraag van de cliënt, maar ook naar de persoonlijke voorkeuren en levensstijl en de context waarin deze zich bevindt. Op deze wijze kan de zorg efficiënter en effectiever worden ingezet, waardoor de vraag naar zorg en begeleiding kan verminderen en er meer nadruk komt te liggen op toezicht en preventieve zorg.

Waarom Alfr management

Excellente zorg voor uw zaken

 • Kwaliteit

  Kwaliteit van zorg en leven
  staan hoog in het vaandel bij
  Alfr management.

 • Resultaat

  Resultaten. Dit is wat
  Alfr management
  belooft en waar maakt.

 • Daadkracht

  Alfr management
  gaat voortvarend en
  slagvaardig te werk.

Alfr

Waarom Innoveren

De zorgsector onder druk

De zorgvraag neemt fors toe en daarmee stijgt ook de druk op de zorgsector. Dit terwijl de krapte op de arbeidsmarkt de zorgsector voor een grote uitdaging stelt. “We moeten anders (arbeidsmarktkrapte, complexiteit, kwaliteit en uitgaven) en we kunnen anders” wordt geroepen vanuit de politiek. Hierin wordt de urgentie onderstreept om ambitie en opgave tot verandering naar een meer klantgerichte, doelmatige en duurzame bedrijfsvoering.

DrukOpZorg
Balans

De balans vinden

Momenteel is er veel discussie over de balans tussen de kwaliteit van leven en de kosten in de gezondheidszorg. Enerzijds moeten de kosten van de zorg betaalbaar blijven en er zorgvuldig met de beschikbare middelen worden omgegaan. Anderzijds kan een verbetering van de kwaliteit van leven leiden tot minder zorg en dus ook minder kosten.
Om deze balans te vinden, heeft de overheid marktwerking in de zorg ingevoerd met als doel verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders moeten zich dan meer onderscheiden om cliënten en personeel aan te trekken en te behouden. Echter, het invoeren van bijvoorbeeld budgetplafonds beperkt de concurrentie en vermindert de flexibiliteit in het aanbod. Het is daarom van belang dat zorgaanbieders in staat zijn om op een efficiënte en effectieve manier te innoveren en veranderingen door te voeren.

over

Alfr management

Silvio Magna leidt Alfr Management als allround adviseur en interimmanager met uitgebreide ervaring in diverse zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en particuliere zorginstellingen. Met 30 jaar ervaring als ondernemer in de zorg- en activiteitensector heeft hij zich ontwikkeld van activiteitenbegeleider tot manager, wat hem veel ervaring op verschillende niveaus heeft opgeleverd. Silvio heeft diverse projecten geïnitieerd en ontwikkeld om het welzijn en de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Door zijn passie, werk- en levenservaring, diverse opleidingen en zelfstudie heeft hij zich ontwikkeld tot een inhoudsdeskundige op het gebied van kwaliteit van leven en zorg, met een eigen visie waarin eigenheid, autonomie en competenties centraal staan.

LogoA[2023]

Contact

Organisaties die geïnteresseerd zijn in de diensten van Alfr Management kunnen contact opnemen via het contactformulier op de website of via mail of telefoon hieronder vermeldt. Na een kennismakingsgesprek wordt er een offerte op maat gemaakt voor de gewenste diensten. Alfr Management streeft naar een langdurige samenwerking met haar klanten, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt en er gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorgsector.

 • telefoon

  06 412 88 547

 • e-mail

  info@alfr.nl

Contactformulier

Scroll naar boven