Aanbod

Mijn aanbod is specifiek, maar breed:

•    Advisering voor en begeleiding bij vernieuwing in wonen welzijn en zorg
•    Bouw- en zorgtechnisch advies
•    Project- en procesbegeleiding op maat
•    Coaching en Training
•    Workshops
•    Lezingen
•    Integraalmanagement
•    Verandermanagement
•    Verwachtingsmanagement

De volgende onderwerpen kunnen onder andere aan de orde komen:

•    Behoefte aan welzijn: theorie en praktijk
•    Randvoorwaarden en Wet- en Regelgeving
•    Visie en van visie naar praktijk
•    Stijl van leiden/coachen
•    Draagvlak creëren in de organisatie
•    Multidisciplinaire samenwerking vormgeven
•    Projectplan
•    Rol(len) projectleider
•    Activeren netwerk cliënt
•    Profielen medewerkers
•    Implementatie en daadwerkelijk blijven dóen
•    Paradoxen: schijnbare tegenstrijdigheden en kansen voor kwaliteit van leven en zorg